Thông tin, nội dung trên website

Không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên web.

Công ty TNHH DV TV BĐS Hà Đại Phát chịu trách nhiệm cho sự hợp pháp, tính đúng đắn của các dữ liệu, thông tin bất động sản được chia sẻ chính từ quản trị viên của website hadaiphat.com nhưng không bao gồm các bài viết chia sẻ của thành viên, các dòng bình luận hay tin nhắn riêng tư.

Quý khách hàng có thể tải các tài liệu trên website hadaiphat.com về làm thông tin tham khảo, nhưng tuyệt đối không điều chỉnh các thông tin đó thành thông tin sai, hoặc vi phạm pháp luật và sau đó truyền tải đến những người dùng khác.

Sử dụng dịch vụ

Liên quan đến vấn đề sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho quý khách hàng các thông báo về dịch vụ, cập nhật thông tin mới nhất về thị trường bất động sản. Khách hàng hoàn toàn có thể không nhận thông tin bằng cách thông báo cho chúng tôi. Công ty TNHH DV TV BĐS Hà Đại Phát có thể thêm hoặc xóa các tính năng, nội dung và chúng tôi cũng có thể ngừng một số dịch vụ mà không phải xin phép quý khách hàng. Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến cho quý khách hàng để quý khách hàng nắm bắt các thông tin này một cách nhanh nhất.

Scroll to Top