Cảm ơn quý khách đã truy cập và sử dụng trang web hadaiphat.com được vận hành bởi Công ty TNHH DV TV BĐS Hà Đại Phát. Chính sách này được ra đời sẽ trình bày cách sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, cách khách hàng có thể báo cáo cho chúng tôi trường hợp mà khách hàng muốn hạn chế sử dụng thông tin. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng.

Thông tin thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin nhằm hỗ trợ khách hàng có thể sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất. Thông tin được thu thập trên website được sử dụng để:

  • Hỗ trợ khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về dự án.
  • Giải đáp thắc mắc về dự án cho khách hàng.
  • Cập nhật những thay đổi mới nhất của dự án.

Thông tin cá nhân: Khi khách hàng cung cấp thông tin cá nhân ( tên, số điện thoại, địa chỉ nhà…) để làm thủ tục mua bán bất động sản. Công ty cam kết chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ bảo mật thông tin.

Mục đích sử dụng thông tin khách hàng

Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin khách hàng để liên hệ trực tiếp với quý khách dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, quý khách có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới nếu quý khách đăng ký nhận email thông báo.

Cam kết bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng chính là nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết không bán hay sử dụng thông tin cá nhân khách hàng với mục đích thương mại đối với cá nhân hay tổ chức khác. Trong trường hợp bạn đồng ý thực hiện hoạt động mua bán, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn tới bên còn lại để hoàn tất thủ tục mua bán.

Thông tin về chính sách bảo mật

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý các điều khoản mà chúng tôi đã nêu trên. Do đó, chúng tôi khuyến khích khách hàng xem trước Chính sách bảo mật thông tin trước khi truy cập các nội dung khác trên trang.

Scroll to Top